kopierenWie brengt tegenwoordig het nieuws om mensen op de hoogte te stellen van wat er gebeurt in hun stad of dorp? Hoe belangrijk zijn gevestigde media als kranten, televisie en radio nog? En hoe belangrijk zijn lokale bloggers inmiddels? En wat zou er gebeuren met de lokale nieuwsvoorziening als er geen kranten meer zouden zijn? Het Amerikaanse Project for Excellence in Journalism heeft een poging gedaan die vragen te beantwoorden met het onderzoek How News Happens. Met een geruststellende uitkomst voor de hardwerkende professionele journalisten: zij spelen onmiskenbaar nog altijd de hoofdrol. Maar wel een hoofdrol met kanttekeningen.

Dit onderzoek – dat is uitgevoerd in de Amerikaanse stad Baltimore- laat op lokaal niveau zien wat al eerder in andere studies is aangetoond: er wordt heel wat geknipt, geplakt, gekopieerd en gerecycled in de journalistiek. En dat wordt net zo goed gedaan door amateurs als door professionals. Laten we de cijfers uit dit onderzoek er maar even bijpakken.

Veel papegaaien
Er is een waslijst aan media in Baltimore: liefst 53 die zich bezig houden met lokaal nieuws. En wat blijkt? Ze houden zich vooral bezig met ‘papegaaien’: tachtig procent van de berichten bestaat uit informatie die reeds door andere media is gemeld. Van de berichten die nieuwe informatie bevatten is 95% afkomstig van traditionele media (krant, tv, radio). De kranten deden het in dit opzicht het best, want zo’n beetje de helft van alle nieuwe informatie wordt door hen opgehoest.

Nieuwe media (blogs, Twitter, lokale websites) dragen weinig bij aan nieuwe informatie. Ze hebben zelden primeurs en doen eigenlijk niet veel meer dan informatie van de ‘oude’ media kopiëren. De nieuwssites van kranten en omroepen hebben wel als effect dat nieuws sneller gepubliceerd wordt. Als nieuwsmedium is het immers zaak om zo snel mogelijk het nieuws te brengen, voordat de concurrentie je te snel af is. Dat mechanisme heeft negatieve bij-effecten constateren de onderzoekers. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat journalisten vaak geen eigen stuk tikken, maar simpelweg persberichten letterlijk overnemen, zonder enige toevoeging. Dat is immers de snelste manier om te publiceren.

Doorgeefluik
Bij de ‘nieuwe’ informatie die de traditionale media als eerste brengen is dan ook wel een kanttekening te plaatsen. Slechts in 15% van de gevallen gaat het om informatie die journalisten op eigen initiatief hebben opgeduikeld. Bijna tweederde van de ‘nieuwe’ informatie is afkomstig uit de koker van de overheid, die een persbericht rondstuurt of een persconferentie houdt. Dat traditionele media die informatie als eerste publiceren, toont natuurlijk niet aan dat zij onmisbaar zijn. Ze zijn in zo’n geval immers niet meer dan een doorgeefluik.

Het onderzoek roept de vraag op hoe de situatie in Nederland eigenlijk is. Hoe is het hier gesteld met de lokale nieuwsvoorziening? De Commissie-Brinkman luidde de noodklok over de lokale en regionale journalistiek, maar deed dat zonder onderbouwing van een onderzoek als dit. Het zou interessant zijn om de lokale nieuwsvoorziening ook eens voor enkele Nederlandse steden en gemeenten op deze manier in kaart te brengen.

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin de discussie!