nosnetIs het mogelijk in Nederland: een succesvol samenwerkingsverband tussen journalisten en niet-journalisten? Zijn mensen bereid behalve hun meningen ook hun kennis met een nieuwsorganisatie als NOS te delen? En voegt dat ook echt iets toe: nieuws, meer inzicht, andere invalshoeken meer ‘gewone mensen’ in de uitzendingen en op internet?

Dat waren de belangrijkste vragen die wij ons begin dit jaar stelden bij de start van ‘NOS Net’, een digitaal netwerk in opbouw waarmee we ons in eerste instantie richtten op de gemeenteraadsverkiezingen. Het ging om een experiment, dat inmiddels is doorgetrokken naar de Kamerverkiezingen van 9 juni. Maar inmiddels durven we steeds enthousiaster te worden. Want ja, het lijkt erop dat dit inderdaad werkt.

Lokale politici
Eerst maar wat cijfers. In de eerste twee maanden deden meer dan 200 niet-journalisten mee aan NOS Net, voornamelijk lokale politici. Zij vertelden ons op ons verzoek onder meer wat zij hoorden op straat in het weekeinde na de val van het kabinet. Daaruit viel toen al voorzichtig op te maken dat er binnen het CDA meer discussie was over Jan Peter Balkenende dan bijvoorbeeld binnen de PvdA over Wouter Bos.

Van die ruim 200 mensen die in die eerste maanden op onze e-mailvragen antwoordden, haalden er 11 het NOS Journaal. En 7 het Radio 1 Journaal. Daaronder parkeerdeskundigen die hun licht lieten schijnen over het plan van onder andere de PVV en Leefbaar in Almere om de parkeertarieven te halveren. Van vele tientallen ‘medewerkers’ publiceerden wij citaten op onze site, waar mogelijk met foto, alleen al om ze de maximale credits te geven voor de moeite die ze deden.

Waar haalden we die mensen vandaan? Sommigen benaderden we rechtstreeks via de mail, anderen reageerden op oproepen op NOS.nl en via Twitter. Het eigen Twitter-account van NOS Net heeft op het moment dat ik dit optik, zo’n 650 volgers. Sociale media in het algemeen blijken niet alleen vreselijk handig bij het vinden van mensen met een bepaalde expertise, ze helpen je ook met een goede voorselectie. Wie flink actief is op internet, is in de praktijk eerder geneigd actief aan dit soort nieuwigheden mee te doen.

Haïti
Vorige week bleek opeens heel duidelijk wat het grote voordeel is van het bestaan honderden ‘correspondenten’ in het land. De economieredactie had een lijst met gemeenten die geld hadden overgemaakt voor Haïti, maar vroeg zich af om die wel compleet genoeg was. Konden wij helpen checken?

Binnen vijf minuten was het mailtje aan ons lokale netwerk klaar. Weer vijf minuten later waren de eerste zes reacties binnen. En hadden wij de eerste gemeente gevonden die inderdaad nog op de lijst ontbrak. Plotseling bleek de NOS daadwerkelijk te beschikken over een netwerk dat niet alleen kennis aandraagt die wij zelf niet bezitten, maar die ook bereidt blijkt om te fungeren als een soort ‘correspondenten’ overal in het land.

Overigens hebben we inmiddels ook het nodige geleerd over hoe het niet moet. Al snel bleek bijvoorbeeld dat je moet durven open vragen te stellen. En vooral niet teveel vragen, want daar hebben slechts weinigen tijd voor. De journalist die echt tweerichtingsverkeer met het publiek op gang wil brengen, moet dat publiek vooral de ruimte geven voor een eigen inbreng, dan komt de meest interessante informatie vrij.

Patiënten
De komende tijd gaat NOS Net zich vooral richten op de onderwerpen die in de verkiezingscampagne en de daaropvolgende formatie de hoofdrol lijken te gaan spelen. Zoals de dreigende bezuinigingen in de zorg. We zijn druk bezig een soort van ‘panel’ te vormen van onder anderen patiënten, artsen, verpleegkundigen en managers in de zorg, die ons kunnen voeden met informatie. De reacties zijn opnieuw positief: mensen zijn blij verrast dat een organisatie als de NOS een beroep doet op hun kennis.

Op deze manier wordt het netwerk iedere dag groter. We zijn inmiddels
razend benieuwd wat er journalistiek allemaal mogelijk is als er over een jaar niet honderden, maar duizenden ‘NOS Netters’ actief zijn.

Al 2 reacties — discussieer mee!