SportverslaggeversDe drang tot innovatie is het grootst op sportredacties. Tot die constatering kwamen de Amerikaanse onderzoekers Jonathan Groves en Carrie Brown-Smith door hun onderzoek op Amerikaanse krantenredacties. Ze ondervonden dat in vergelijking met andere redacties, op sportredacties het meest geëxperimenteerd werd met blogs, podcasts, Twitter, live blogging, etc.

Maar waarom blinken sportredacties uit in innoveren? Freelance journalist en mediaconsultant Jason Fry speculeert over een aantal verklaringen. Zo meent hij dat sport zich bij uitstek leent voor het inzetten van nieuwe media voor live verslaggeving. Twitter is bijvoorbeeld ideaal om tussenstanden door te geven. Een andere reden die Fry noemt is de betrokkenheid van sportfans, die op alle mogelijke manieren op de hoogte willen blijven van hun favoriete teams of sporters. Experimenteren is voor journalisten daardoor dankbaar, want sportfans maken graag gebruik van alle nieuwe mogelijheden die hen geboden worden om hun favoriete sport te volgen.

Een interessante vraag is of deze observaties ook voor Nederland gelden. Lopen in Nederland sportredacties ook voorop in het gebruik van nieuwe media? Is bij hen de drang tot innoveren groter dan bij andere redacties?

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — discussieer mee!