klimaatprotestOver een paar dagen is het zover: dat vindt in Cancún, Mexico de alweer 16e VN klimaattop plaats. Had u dit even gemist? Dat is niet zo vreemd. De vorige top, een jaar geleden in Kopenhagen, was een stuk dichter bij huis. Bovendien waren aan de vooravond van die klimaattop de verwachtingen flink wat hoger gespannen. Niet gek dus dat de internatonale media massaal aanwezig waren. Er reisden maar liefst 3877 journalisten uit 191 verschillende landen af naar Kopenhagen. Wie waren deze journalisten, en waar schreven zij zoal over?

Dat is een van de hoofdvragen in een lijvig rapport over berichtgeving rondom klimaatverandering dat onlangs is uitgebracht door mediawetenschappers van de University of Oxford. Aan de basis van het rapport staan twee onderzoeken. Voor de een analyseerden de journalistiekexperts de berichtgeving in kranten uit twaalf landen gedurende de zes dagen van de top. Voor het andere onderzoek ondervroegen zij tachtig journalisten en klimaatwetenschappers over hun ervaringen met berichtgeving over klimaatverandering.

Veel media-aandacht in Brazilië en India

De analyse van de krantenberichten kent een paar aardige uitkomsten, zoals dat er bij de Kopenhagen-top voor het eerst ook veel journalisten uit ontwikkelingslanden aanwezig waren. En dat geen Westerse media waren die de meeste kolomruimte vulden met berichten over de top, maar media uit Brazilië en India, terwijl volgens eerdere studies klimaatverandering een nogal onderbelicht onderwerp is in ontwikkelingslanden. Maar dit alles is niet waar de Britse onderzoekers het diepst op ingaan. Wat zij zelf het meest opvallend vonden, was het gebrek aan berichtgeving over de wetenschap achter het idee dat de aarde opwarmt door een toename van broeikasgassen in de atmosfeer.

De hoofdmoot van de onderzochte artikelen ging over het geruzie tijdens de top en de teleurstellende uitkomsten. Minder dan tien procent van de artikelen legde ook redelijk wat uit over de wetenschap achter de klimaatproblematiek. En als een verhaal over wetenschap ging, kwam alsnog in slechts twaalf procent van de gevallen een wetenschapper aan het woord. Nu was die klimaattop natuurlijk ook vooral een politieke gebeurtenis, erkennen de schrijvers van het rapport. Maar, zo stellen ze (en zeker niet als eersten): om bij het grote publiek begrip te kweken voor een groot, wereldwijd probleem als dit is het hard nodig dat dit publiek ook iets begrijpt van de wetenschap erachter.

Weinig kennis

En dat publieke begrip laat nogal eens te wensen over, zelfs als het gaat om heel basale kennis. Zo bleek kort geleden dat vier op de tien Amerikanen geen voorbeeld van een fossiele brandstof kan noemen; en zes op de tien wist geen voorbeeld van duurzame energie. Ook worden ‘klimaat’ en ‘weer’ nogal eens door elkaar gehaald, zoals duidelijk te merken was tijdens de afgelopen strenge winter hier in Noordwest Europa, waarbij nogal wat mensen morden “wat nou opwarming?”.

Dat gebrek aan wetenschappelijke achtergrond en context tijdens de klimaattop zou natuurlijk niet zo erg zijn als media op andere momenten wel aandacht eraan besteden. Maar dat valt volgens de schrijvers van het rapport ook nogal tegen. Op basis van data van collega’s laten zij zien dat klimaatverandering rond de tijd dat Al Gore hoge ogen gooide met zijn An Inconvenient Truth redelijk wat media-aandacht kreeg, maar de laatste jaren is dit flink afgekalfd.

En het is volgens hen ook niet alsof er tijdens de de Kopenhagen-top niets nieuws viel te noemen op wetenschappelijk gebied. Er werden meerdere onderzoeksrapporten gepresenteerd, die nieuwe feiten rondom de opwarming van de aarde in kaart brachten. Bovendien waren er ruim tweeduizend klimaatwetenschappers aanwezig – een potentieel unieke kans voor journalisten om met hen in contact te komen.

Klimaatsceptici

De Oxfordse wetenschappers wijden verder een groot deel van hun rapport aan de manier waarop media omgaan met klimaatsceptici. Ze menen namelijk dat er in Westerse media, waar klimaatsceptici nogal eens een podium krijgen, sprake is van een ‘bias of balance’. Doordat journalisten consequent te zoeken naar hoor- en wederhoor en focussen op kritiek ontstaat er bij het publiek een beeld alsof er nogal wat schort aan de wetenschap achter klimaatverandering. Terwijl in feite meer dan 90 procent van de klimaatwetenschappers volledig overtuigd is dat de aarde opwarmt dankzij broeikasgassen als CO2; en de meeste klimaatsceptici zelf helemaal geen wetenschappelijk onderzoek doen naar dit onderwerp.

Ook zijn bij schandalen als die rondom de hockeystick-grafiek , ‘climate gate’ en ‘ipcc-gate’ uiteindelijk geen feiten boven water gekomen die iets veranderd aan de wetenschappelijke basis van het idee van klimaatverandering. De onderzoekers vragen zich hardop af: op welk punt accepteren we een wetenschappelijke consensus als consensus, en stoppen we met een kleine (maar luidruchtige) groep sceptici een podium bieden?

Die ene wetenschapper die er anders over denkt

Ergernissen over deze ‘bias of balance’ komen ook terug in het tweede onderzoek van de mediawetenschappers, waarbij ze gespecialiseerde journalisten en klimaatwetenschappers vroegen wat hen het meest stoorde aan de berichtgeving over klimaatverandering. Zo vraagt een wetenschapper zich af hoe journalisten erin slagen om, terwijl hij de mening van drieduizend wetenschappers vertegenwoordigt, toch die ene wetenschapper te vinden die er anders over denkt. En vertelt een journalist hoe er op zijn redactie tegenwoordig meer aandacht wordt besteed aan sceptici, vanwege de vele brieven en telefoontjes van lezers die eisten dat dit gebeurde.

Aanbevelingen

De schrijvers van het rapport vroegen de journalisten en wetenschappers ook hoe de berichtgeving over klimaat kan worden verbeterd. En vatten dit samen in een aantal aanbevelingen. De belangrijkste:

  • Wetenschapper moeten niet bang zijn zelf meer open te zijn naar het publiek toe, en zouden zelf meer moeten communiceren over hun werk, bijvoorbeeld via blogs. Sommigen doen dit al, bijvoorbeeld op het populaire RealClimate.org.
  • Media moeten meer gespecialiseerde journalisten aannemen en / of bestaande journalisten cursussen aanbieden om ingewikkelde, maar belangrijke onderwerpen als klimaatverandering te kunnen coveren. Je moet als journalist sterk in je schoenen staan om feiten en fictie rondom klimaatverandering van elkaar te kunnen scheiden; maar het is wel erg belangrijk dat dit gebeurt.
  • Breng verhalen over klimaatverandering in een vorm die mensen aanspreekt, bijvoorbeeld door te laten zien wat de gevolgen zijn. Wees hierbij creatief, verzin bijvoorbeeld nieuwe crossmediale initiatieven. En blijf niet hangen in het welles / niettes verhaal dat nu in de Westerse media domineert.
Al 13 reacties — discussieer mee!