vergrootglas_&_krantSerie: Journalistiek onderzoek onderzocht (5)

Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam een symposium plaats naar aanleiding van een inventarisatie die de mediawetenschappers Kees Brants en Peter Vasterman hebben gemaakt van het onderzoek dat in Nederland gedaan wordt naar de journalistiek. Tijdens het symposium werd gediscussieerd over een toekomstige onderzoeksagenda.

Pieter Broertjes vertelde vrijdag tijdens zijn lezing dat hij ‘kloeke onderzoeksgegevens’ had gemist toen hij hoofdredacteur van de Volkskrant was en belangrijke beslissingen moest nemen over de toekomstige koers van de krant. Maar wat zijn dan die onderzoeksthema’s waar onderzoek naar gedaan zou moeten worden om de journalistiek van dienst te zijn? Die vraag stond vrijdag centraal tijdens de discussie die plaats vond na de lezing van Broertjes.

De discussie leverde een vijftal thema’s op:

1. Verdienmodellen: de oude verdienmodellen (abonnementen en reclamegelden) leveren steeds minder op, dus is de vraag met welke nieuwe verdienmodellen de journalistiek rendabel kan blijven. Wat zijn alternatieve inkomstenbronnen en hoe kan de journalistiek daar gebruik van maken?

2. Multimediaal werken: het blijft lastig voor krantenredacties om voor zowel papier als internet te produceren. En hetzelfde geldt voor radio- en televisieredacties. Een belangrijke vraag is daarom hoe je als nieuwsorganisatie op een goede manier multimediaal kan werken. Hoe organiseer je dan de redactie en hoe kan je verslaggevers en redacteuren multimediaal inzetten?

3. Eigendomsverhoudingen: Nederlandse media zijn de afgelopen jaren steeds weer in andere handen gekomen. Media die ooit familiebezit waren of eigendom van stichtingen, zijn nu in handen gevallen van investeerders of internationale uitgeefbedrijven. Welke gevolgen heeft dat voor de journalistieke infrastructuur en pluriformiteit?

4. Geloofwaardigheid van de journalistiek: het aanzien van de journalistieke professie staat flink onder druk. Mensen lijken steeds minder waarde te hechten aan professionele journalistiek. Hoe valt dat aanzien te herstellen? Hoe kan de journalistiek zich beter profileren?

5. Het veranderende publiek: de behoeften en het mediagebruik van het publiek zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Voor de journalistiek is het belangrijk om te begrijpen wat het publiek wil. Waar gebruiken mensen de (nieuws)media voor? Wat verwachten ze van die media?

Dit lijstje is een mooi begin, maar wellicht hebben de volgers van De Nieuwe Reporter nog aanvullingen. Zijn dit inderdaad de belangrijkste thema’s? Of missen we nog bepaalde vragen?

Andere afleveringen van de serie ‘journalistiek onderzoek onderzocht’

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — discussieer mee!