vergrootglas_&_krantSerie: Journalistiek onderzoek onderzocht (1)

Aankomende vrijdag vindt in Amsterdam een symposium plaats dat beoogt een ontmoeting te zijn tussen de mediawetenschap en journalistiek. De aanleiding is een inventarisatie die de mediawetenschappers Kees Brants en Peter Vasterman hebben gemaakt van het onderzoek dat in Nederland gedaan wordt naar de journalistiek. De komende dagen zal De Nieuwe Reporter verslag doen van deze inventarisatie en de conferentie, en een podium zijn voor het bijbehorende debat. Hieronder volgt allereerst een samenvatting van de inventarisatie van Brants en Vasterman.

Enige tijd geleden waren op De Nieuwe Reporter kritische geluiden te horen over de communicatie- en mediawetenschap. Zo verweet Hans Wansink de wetenschappelijke onderzoekers een gebrek aan affiniteit met de journalistieke praktijk. Een serieus te nemen signaal, want het onderzoek naar journalistiek is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het zou jammer zijn als die toename zich niet vertaalt in een toenadering tussen de onderzoekswereld en de journalistiek. Het zou immers mooi zijn als de journalistieke praktijk op enigerlei wijze zou kunnen profiteren van al dat onderzoek.

‘Journalism studies’ is in de internationale academische literatuur de term die wordt gebruikt voor onderzoek naar de journalistiek. De afgelopen jaren is die tak van sport in Nederland, zoals gezegd, flink gegroeid. Ironisch, want terwijl men sprak van een crisis in de journalistiek, bloeide het onderzoek naar de journalistiek als nooit tevoren.

Voor Kees Brants en Peter Vasterman was dat reden om al dat onderzoek eens in kaart te brengen. Waar wordt nu eigenlijk onderzoek naar gedaan? Welke methodes worden gebruikt? En waar liggen de blinde vlekken?

Inventarisatie van onderzoek
Voor hun inventarisatie hebben ze zich gericht op onderzoekers die werkzaam zijn aan hogescholen en universiteiten in Nederland en zich bezig houden met onderzoek naar journalistiek. Ze stuurden een e-mail met vragen naar deze onderzoekers en wisten uiteindelijk het werk van 86 onderzoekers in kaart te brengen.

De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap (helaas niet gratis in te zien). Het betreffende artikel presenteert allerlei gegevens, zoals het aantal onderzoekers per instelling, hun functies (hoogleraar, universitair docent, promovendus, etc), het aantal fte dat beschikbaar is voor onderzoek, de soorten publicaties (boeken, rapporten, artikelen), etc. Maar het interessants zijn natuurlijk de inhoudelijke zaken: wat wordt er onderzocht en wat juist niet of weinig? Ik zet de belangrijkste conclusies van Brants en Vasterman hieronder op een rij.

Politieke berichtgeving
Het leeuwendeel van het onderzoek heeft te maken met politiek. Dan gaat het vooral om onderzoek naar mediaberichtgeving tijdens verkiezingen, de manier waarop politici in de media komen (framing, personalisering, negatieve campagnes, etc.), en de effecten op kennis, attitudes en (stem)gedrag van het publiek.
Daarnaast is redelijk veel aandacht voor het analyseren van berichtgeving over integratie, islam, immigratie en extreemrechts. Studies waarin het werk van politieke journalisten centraal staat, zijn schaars

Inhoudsanalyses
Behalve veel onderzoek naar de politieke berichtgeving, is er ook veel ander onderzoek naar de inhoud van mediaverslaggeving. Bijvoorbeeld naar specifieke onderwerpen in de media (zoals Fitna, Mabel, de kredietcrisis, rampen) en algemene thema’s (bijvoorbeeld kunst en cultuur, criminaliteit, sensatie, cijfers, hypes).

Opmerkelijk is ook dat de de meeste inhoudsanalyses zich richten op de geschreven pers. De afgelopen jaren zijn andere media veel belangrijker geworden, maar de mediawetenschappers spitten nog altijd voornamelijk kranten door. De reden is vermoedelijk een praktische: het analyseren van tekst is makkelijker dan audiovisueel materiaal.

Historisch onderzoek
Verder is een substantieel deel van het onderzoek gewijd aan historische exercities: onderzoekers brengen de geschiedenis in kaart van bijvoorbeeld KRO’s Brandpunt, NRC, de VARA, de persfotografie, de onderzoeksjournalistiek en de Nederlandse studentenpers.

Nieuwe media
In tegenstelling tot het historisch onderzoek, is er betrekkelijk weinig onderzoek naar de toekomst . Nieuwe media als journalistieke blogs, Twitter, of meer in het algemeen web 2.0, zijn maar zelden onderwerp van onderzoek. Ook internet in het algemeen trekt – in tegenstelling tot kranten – maar weinig aandacht van onderzoekers.

Journalistieke praktijk
Belangrijkste conclusie is naar mij idee dat de kern, het journalistiek handelen zelf, maar zelden de aandacht van onderzoekers krijgt. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar de manier waarop journalisten werken. Als daar al aandacht aan wordt besteed, dan gebeurt dat meestal via survey-onderzoek (enquêtes) of met interviews. Echt op redacties kijken of over de schouder van journalisten meekijken, is er niet bij.

Onderzoekers op veilige afstand
Op basis van deze inventarisatie ben ik geneigd om Hans Wansink gelijk te geven:onderzoekers bestuderen op veilige afstand de journalistiek. Brants en Vasterman verwoorden het in hun artikel als volgt: “ Journalism studies lijkt zich op enige afstand van de journalistieke praktijk te bevinden, getuige ook het grote aandeel van de vele studies waarin de inhoud centraal staat, al dan niet gekoppeld aan effecten en mediagebruik.”

Met andere woorden, er lijkt onder mediaonderzoekers inderdaad weinig affiniteit te zijn met de journalistieke praktijk. Die wordt immers nauwelijks bestudeerd, de meeste aandacht richt zich op het analyseren van de berichtgeving.

Brants en Vasterman stellen terecht de vraag wat de bruikbaarheid is van al dit onderzoek voor de journalistiek zelf, “een sector die zich in zwaar weer bevindt en die naarstig op zoek is naar alternatieve verdienmodellen, nieuwe journalistieke vormen en herdefiniëring van haar maatschappelijke opdracht.”

Ik vrees dat er inderdaad een flinke kloof bestaat tussen ‘journalism studies’ en de journalistiek. De prangende vragen in de journalistiek bepalen niet de onderzoeksagenda. Dat hoeft ook niet volledig, maar wat minder conservatief onderzoek en meer oog voor (vragen uit) de journalistieke praktijk, zou geen kwaad kunnen.

Andere afleveringen van de serie ‘journalistiek onderzoek onderzocht’

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Al 14 reacties — discussieer mee!