truthsquad‘Factchecken’ kan je natuurlijk prima overlaten aan gespecialiseerde journalisten. Maar je kan ook de hulp van je publiek inschakelen. Het Amerikaanse Newstrust heeft daareen speciaal project voor in het leven geroepen: Truthsquad. Iedereen kan helpen met het verifiëren van het waarheidsgehalte van uitspraken van politici. Een professionele journalist leidt deze queeste naar de waarheid door documenten en links naar relevante informatie aan te bieden. Iedereen kan deze gegevens doornemen om een oordeel te vellen, en mensen kunnen ook zelf documenten en links aandragen. Er zit ook een spelelement in: mensen kunnen in verschillende fases stemmen over de juistheid van de onderzochte uitspraak. De samenwerking mondt uit in een eindoordeel dat door de journalist wordt geschreven.

Het project loopt nu enkele maanden en Fabrice Florin, directeur van Newstrust, trekt op Mediashift enkele lessen uit de eerste ervaringen. Zo concludeert hij dat het spelelement zorgt voor grote betrokkenheid, en de samenwerking tussen journalist en amateurs zorgt voor betrouwbare resultaten. Maar er zijn ook kanttekeningen. Zo bleek de inbreng van het publiek beperkt, tweederde van alle gegevens werd bij elkaar geharkt door de journalisten. Het hele proces bleek daardoor arbeidsintensiever dan men vooraf had gedacht. Truthsquad denkt nu na over manieren om deelnemers te stimuleren om meer bij te dragen. Een uitgebreide analyse is te vinden op Mediashift.

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin de discussie!