kids newspaperHet onderricht in mediawijsheid aan Nederlandse schoolkinderen laat nog veel te wensen over. Er bestaat geen coherent onderwijsprogramma voor dit onderwerp, en de meeste scholen verzuimen kinderen te leren omgaan met het brede aanbod aan nieuwsmedia – toch de beste en meest voor de hand liggende manier om ze mediawijs te maken. Dat stelt Fifi Schwarz, onderzoeker aan de Windesheim School of Media in Zwolle, in een artikel voor de nieuwsbrief van The International Clearing House on Children, Youth and Media.

Burgers mediawijs maken is sinds vijf jaar een officiële beleidsdoelstelling van de Nederlandse overheid, waarvoor nu al zo’n 350 organisaties zich op de een of andere manier inspannen. Maar volgens Schwarz is dat beleid nog onvoldoende doorgedrongen in het Nederlandse onderwijs. Voor zover onderwijzers en leraren hun pupillen mediawijs proberen te maken, doen zij dat vooral naar hun eigen beste inzichten. Daardoor blijft het onderricht in mediawijsheid op scholen versnipperd en wisselvallig van kwaliteit. Schwarz vindt dat er snel een “coherent en alomvattend” onderwijsprogramma moet komen, met als hoofdmoot nieuwswijsheid. Kinderen moeten leren waar en hoe zij het actuele nieuws kunnen halen, en leren onderscheiden tussen feiten en opinie, tussen objectieve berichten en propaganda van een doelgroep, tussen betrouwbare en onbetrouwbare berichten. Het bestaande onderricht voor kinderen in mediawijsheid concentreert zich volgens Schwarz al te eenzijdig op nieuwe media. Juist oude media, zoals kranten, opiniebladen en nieuws- en actualiteitenprogramma’s op radio en tv, zouden meer aandacht moeten krijgen, omdat zij nog altijd een cruciale rol vervullen voor het volwaardige democratische burgerschap dat het mediawijsheidsbeleid nastreeft.

Al 5 reacties — discussieer mee!