Op internet zwerven belangrijke nieuwsverhalen rond, die maar zelden door de journalistiek worden gevonden. Hier liggen kansen voor een nieuwe variant van onderzoeksjournalistiek, zo stelt Jelle Kamsma in zijn onderzoek Digital Digging. Daarvoor moeten wel de unieke eigenschappen van het web ten volle worden benut.

Vandaag deel één van een drieluik over nieuwe mogelijkheden voor digitale onderzoeksjournalistiek.

Discussies over de invloed van nieuwe media op de journalistiek geven zelden een rooskleurig beeld. Onder druk van het internet wordt het nieuws steeds meer als hapklare multimediabrokken aangeboden om maar genoeg hits te genereren en de adverteerders tevreden te houden. De onderliggende logica is dat nieuws snel, goedkoop en behapbaar moet zijn. Vaak gaat dit ten koste van de werkelijk belangrijke verhalen die er nog wel degelijk zijn. De toch al kwetsbare onderzoeksjournalistiek lijkt daarom soms het meest tragische slachtoffer van de digitale revolutie te zijn.

Geen doemverhaal
Toch wil ik deze serie niet beginnen met een uitgekauwd doemverhaal over de negatieve invloeden van het internet op de journalistiek. Evenmin bied ik het ei van Columbus aan. Het afgelopen jaar heb ik mij voor mijn afstudeerscriptie (onder dit artikel) voor de master New Media aan de Universiteit van Amsterdam beziggehouden met nieuwe, spannende manieren waarop het web benut kan worden voor de onderzoeksjournalistiek. Mijn focus lag hierbij nu eens niet op de online verspreiding van nieuws maar op het vinden van verhalen. Ik zie het internet als een plek waar die werkelijk belangrijke nieuwsverhalen rondzwerven maar door de journalistiek nog lang niet altijd gevonden worden. De belangrijkste uitdaging voor journalisten is om op een relevante manier duiding te geven aan de enorme hoeveelheden informatie op het web. Hierbij hoort het ontwikkelen van nieuwe technieken en strategieën waarbij de unieke eigenschappen van het web ten volste worden benut. De aanpak die ik in mijn scriptie heb beschreven noem ik online grounded investigative reporting, waarbij mijn stelling is dat online onderzoek gebruikt kan worden om maatschappelijke dynamieken te signaleren.

Taak en functie van de onderzoeksjournalistiek
De onderzoeksjournalistiek is altijd sterk afhankelijk geweest van technologische ontwikkelingen. Begin 20ste eeuw bracht de Amerikaanse onderzoeksjournaliste Ida Tarbell nog jaren door in overheidsarchieven alvorens met een nieuwswaardig verhaal naar buiten te komen. Met de intrede van de computer in de redactielokalen hoefde het uitspitten van archieven niet meer zoveel tijd in beslag te nemen. Toch was het wantrouwen in de nieuwe technologie aanvankelijk groot. Toen een computerprogramma tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1952 een massale overwinning voor Dwight D. Eisenhower voorspelde, werd dit door geen enkele journalist geloofd. Het zou immers een ontzettend spannende race worden. De uiteindelijke uitslag lag ongelooflijk dicht bij de eerste voorspellingen van de computer.

Rond de jaren ’80 kregen redacties ook beschikking over online databases. Niet alleen kregen journalisten opeens beschikking over bergen aan informatie. Ook raakten ze bekend met software voor spreadsheetanalyse en het gebruik van databases. Vaardigheden die de weg bereidden voor een geheel nieuwe journalistieke praktijk. Precision journalism of datajournalistiek gebruikt kwantitatieve technieken uit de sociale wetenschappen voor journalistieke doeleinden. Inmiddels is database-analyse uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de onderzoeksjournalistiek.

Opvallend is ook hoe technologische ontwikkelingen de taak en functie van onderzoeksjournalistiek kunnen beïnvloeden. De Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) onderscheidt drie soorten onderzoeksjournalistiek. Van oudsher wordt de onderzoeksjournalistiek veelal geassocieerd met het onthullen van schandalen. De komst van de computer zorgde ervoor dat het voor journalisten veel makkelijker werd om archieven en databases door te spitten waardoor overheidsbeleid getoetst kon worden. Een tweede soort onderzoeksjournalistiek, het controleren van overheden, bedrijven of andere organisaties won hierdoor aan terrein.

Nu steeds meer mensen het internet omarmen als een essentieel onderdeel van hun leven, breekt er een nieuwe fase aan voor de onderzoeksjournalistiek. Een derde, door de VVOJ onderscheiden soort onderzoeksjournalistiek is hier nauw mee verbonden: het signaleren van sociale, economische, politieke en culturele trends. Door gebruik te maken van de manier waarop informatie op het web is georganiseerd, wordt het mogelijk om betrouwbare onderzoeksjournalistiek op het internet te bedrijven. Uiteraard betekent dit niet dat het onthullen van schandalen of het toetsen van beleid nu aan relevantie moet inboeten. Ik wijs er enkel op dat de komst van het internet een volstrekt nieuw werkterrein voor journalisten betekent waar vooralsnog te weinig gebruik van wordt gemaakt.

Het web als onderdeel van de maatschappij
In mijn ervaring wordt het web nog te veel gezien als een wereld die losstaat van het alledaagse maatschappelijke leven. Cyberspace wordt nog te vaak beschreven als een digitale wildernis waar volstrekt andere regels en wetten gelden of, net zo banaal, als een online utopie waar vrijheid en democratie eindelijk tot bloei kunnen komen. Studies hebben echter aangetoond dat cyberspace niet als een vervanging maar als een aanvulling van de maatschappij moet worden gezien. Op basis hiervan kun je vervolgens concluderen dat sociale en culturele ontwikkelingen zich afspiegelen op het web in online omgevingen als bijvoorbeeld Wikipedia, sociale netwerksites en zoekmachines. Google-econoom Hal Varian toonde aan dat de hoeveelheid zoekopdrachten naar onderwerpen als ‘banen’, ‘bijstand’ en ‘werkloosheid’ een goede indicatie is voor werkloosheidscijfers die statistische bureaus presenteren. Het web biedt echter nog veel meer mogelijkheden voor het signaleren van trends en het opsporen van veranderingen in de samenleving.

Online grounded investigative reporting is geenszins een geheel nieuwe aanpak. Een goed voorbeeld van dit soort onderzoeksjournalistiek in de Nederlandse media is een artikel in het NRC Handelsblad over de opkomst en ondergang van extreemrechtse sites in augustus 2007. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de Wayback Machine. Deze zoekmachine voor The Internet Archive maakt het mogelijk om gearchiveerde versies van websites over een bepaalde periode te bekijken. Door een inventarisatie van ruim 150 extreemrechtse sites over een periode van tien jaar te maken, kwam het NRC tot de conclusie dat het taalgebruik op deze sites verhardde. Ook trekt het artikel hieruit de conclusie dat het internet de weerslag lijkt van “de maatschappelijke verharding in Nederland”. Het NRC schrikt er dus niet voor terug om online bevindingen te gebruiken voor het aantonen van maatschappelijke verandering. Al suggereert het artikel ook dat het web gezien kan worden als aanjager van deze verharding.

Nieuwe mogelijkheden
Het gebruik van de Wayback Machine voor het signaleren van een maatschappelijke trend is één manier waarop het internet benut kan worden door de onderzoeksjournalistiek. Maar de mogelijkheden zijn legio. Denk aan de bewerkingsgeschiedenis van bepaalde controversiële Wikipedia-artikelen en alle informatie die dit prijs kan geven over het publieke debat. Denk aan Google Insights for Search en de inzage die deze applicatie journalisten geeft in het zoekgedrag van mensen. Al deze informatie is door de transparantie van het web vrij toegankelijk en schreeuwt om journalistieke duiding.

De digitale revolutie zou op deze manier nog wel eens een blessing in disguise kunnen betekenen voor de onderzoeksjournalistiek. WikiLeaks deed in samenwerking met onderzoeksjournalisten de wereld al op haar grondvesten schudden door gebruik te maken van de unieke eigenschappen van het web. Online grounded investigative reporting kenmerkt zich echter door een focus op het natively digital. Je kunt hierbij denken aan sociale interacties op Twitter, Facebook of Wikipedia. Dit terwijl de gelekte WikiLeaks-documenten een andere oorsprong dan het web hebben. Mijn focus op het natively digital zal voor journalisten aan relevantie toenemen naarmate steeds meer mensen steeds meer tijd op het Internet doorbrengen. Tegelijk moeten journalisten vertrouwd raken met nieuwe online technieken en zich bewust worden van nieuwe verantwoordelijkheden. Valse correlaties zijn op het internet immers gemakkelijk te vinden. De noodzaak voor journalisten om inzicht te krijgen in de manier waarop informatie op het Web is georganiseerd, wordt hierdoor van essentieel belang.

In deel 2: Volg het medium: de organisatie van informatie op het web.

Lees/download hier het hele onderzoek


Al 7 reacties — discussieer mee!