Vrijwel elk groot of middelgroot bedrijf en elk overheidsorgaan heeft zijn eigen communicatieafdeling waar vragen van journalisten terechtkomen. Journalisten hebben dus constant te maken met bronnen die hen strategisch en professioneel tegemoet treden. Het rapport Gevaarlijk Spel – dat vanavond wordt gepresenteerd in De Balie – bekijkt de verhouding tussen pr & voorlichting en de journalistiek.

Op een subsite van De Nieuwe Reporter houden we het thema de komende tijd in de gaten. Daar vind je uitgebreide informatie over het onderzoek, vindt de discussie plaats en bloggen we regelmatig over pr- en voorlichtingstrucs en hoe journalisten daarmee omgaan.

We trappen de discussie af met Frank van Vree, hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, die pleit voor wantrouwen.

Het beeld dat uit Gevaarlijk Spel tevoorschijn komt, is verontrustend: het feit dat niet alleen communicatiemedewerkers, maar ook veel journalisten inmiddels van mening zijn dat zij een ‘gemeenschappelijk belang’ hebben en het tijd is voor meer samenwerking, wijst er op dat we ons op een hellend vlak bevinden. Vanuit het perspectief van de publieke sfeer is er immers geen sprake van een ‘gemeenschappelijk belang’ – hoezeer haar pleitbezorgers ook hun best doen het idee van tegengestelde belangen af te doen als achterhaald, afkomstig uit de ‘oude school van Hofland en Blokker’.

Lees verder.