Jos Timmers is verbaasd. Alle aandacht is de afgelopen week uitgegaan naar Wegener en de ontslagen die daar gaan vallen. Maar over zijn GPD geen woord. Toen Villamedia het nieuws publiceerde dat Wegener een eigen persdienst wil gaan beginnen, bleef het oorverdovend stil over de GPD. “Natuurlijk, er is terecht aandacht is voor de verdwijnende banen bij Wegener. Maar bij de GPD zou in theorie 100% van de banen kunnen verdwijnen. Dat zijn liefst 45 journalisten die bij ons in vaste dienst zijn. Enige zorg daarover hoor ik nergens terug, dat vind ik verbazingwekkend. Ik heb dat ook gemeld aan Thomas Bruning van de NVJ, veel mensen van ons zijn aangesloten bij de NVJ dus die zouden ook op de morele steun van hun vakbond mogen rekenen.”

Maar is de situatie dan zo penibel? Is het einde van de Geassocieerde Pers Diensten inderdaad nabij? Wie het eind 2011 gepubliceerde rapport over de toekomst van de Nederlandse persbureaus heeft gelezen, is geneigd dat inderdaad te denken. Want daarin stond opgetekend dat op het moment dat een of wellicht meerdere concerns uit de GPD stappen, er geen toekomstperspectief is voor de gezamenlijke persdienst van de regionale dagbladen. Als Wegener de samenwerking opzegt, verlaten maar liefst de helft van de aangesloten regionale kranten het samenwerkingsverband.

Het einde van de GPD?

“Het vertrek van Wegener kan inderdaad betekenen dat de GPD in elkaar dondert,” waarschuwt waarnemend hoofdredacteur Timmers. “Doordat we dan nog maar de helft van de kranten en dus ook nog maar de helft van de huidige inkomsten overhouden. Het is dan aan de overblijvende kranten en de GPD om te kijken of en hoe we door kunnen gaan met het model van de GPD.”

Maar Timmers gelooft niet dat het einde van GPD echt nabij is. “Ik blijf van mening dat het voor alle kranten het beste is om de GPD te laten bestaan. Dat kan heel goed in een nieuwe vorm, er zijn talrijke varianten denkbaar. En we werken graag mee aan nieuwe digitale strategieën.” Over de Wegener-plannen heeft hij vooral veel vragen. “Ik weet niet hoe ze die persdienst precies willen formeren, de opbouw en input is onduidelijk van die persdienst, het is enigszins vaag wat ze gaan doen. Maar wat ik van de plannen lees, dan denk ik: dat is de GPD. Maar dan kleiner.”

Samenwerking

De precieze Wegener-plannen zijn nog niet concreet, vertelt Rob de Spa als directeur redactionele ontwikkeling van Wegener Media op Villamedia. Over de GPD is De Spa heel stellig: “Wij stoppen met de GPD en starten onze eigen nieuwsdienst.” Over samenwerking wil hij wel praten: “We willen graag samenwerken met de andere regionale dagbladen. De plannen voor onze persdienst zijn bewust nog niet helemaal ingevuld om die samenwerking mogelijk te maken.”

Timmers put er hoop uit. “Wegener wil een eigen persdienst oprichten, maar wil ook blijven samenwerken met bestaande partners. Ik weet niet wat daaruit gaat komen. De overblijvende GPD- kranten, die de GPD in stand willen houden, moeten met elkaar in overleg over hoe het verder moet. Als Wegener wil blijven samenwerken met de andere kranten en uitgevers, dan zou ik zeggen: houd de GPD in stand.”

Zolang de uitgevers nog met elkaar spreken over samenwerking blijft Timmers vol goede moed. “Voor mijn mensen is het heel lastig en frusterend dat er zoveel onzekerheid is. Maar aan de andere kant is het goed dat die onzekerheid er nog is, want nu kan Wegener zich nog  bezinnen en terugkomen op die eigen persdienst. Ik heb goede hoop dat gesprekken met de GPD-leden onderling voldoende realiteitsbesef over het nut van een samenwerkingsverband als de GPD naar boven zal brengen. Ik blijf ervan overtuigd dat het vanuit het oogpunt van kwaliteit, efficieny en flexibiliteit het beste is om de GPD in leven te houden.”

Efficiënter en goedkoper

Bij de GPD heerst ook onbegrip omdat de persdienst de afgelopen jaren een flinke inspanning heeft geleverd om efficiënter en goedkoper te werken en beter aan te sluiten bij de wensen van de aangesloten kranten. “We zijn sinds 2003 gehalveerd in het aantal redacteuren, de kosten zijn met vijftig procent gedaald en onze productie is beter toegesneden op de wensen van de kranten, ook die van Wegener. Wij hebben ruimschoots bewezen dat we kwaliteit leveren.”

De werkkamer van Jos Timmers is behangen met regionale kranten

Timmers vertelt met trots over de toegevoegde waarde van zijn redactie: “Wij maken goede producten. Om twee voorbeelden te geven: we hebben een enorm netwerk aan freelance correspondenten over de hele wereld, die allemaal heel goed zijn in achtergronden en dudiding. En we hebben een voorttreffelijke economieredactie, die de meest moeilijke onderwerpen kan vertalen naar naar de gewone Nederlander.”

Expertise

Timmers vraagt zich hardop af of het binnen enkele maanden optuigen van een eigen persdienst door Wegener niet wat al te optimistisch is. “De GPD bestaat 76 jaar en heeft in die tijd een hoop expertise opgebouwd; wij hebben een groot aantal specialismen in huis waar de regionale kranten al jaren hun voordeel mee doen. Wat de GPD doet kan je heus niet in korte tijd zomaar zelf gaan doen met een eigen persdienst.Wie dat denkt miskent de waarde van de huidige GPD. Vergis je niet, wij vullen een groot deel van de kranten van Wegener. We hebben een tijdlang in hun kranten gemarkeerd welke kopij van de GPD kwam en daaruit bleek dat 70-80%  van de binnenland-, buitenland-,  sport- en economiepagina’s betaat uit artikelen die de GPD heeft geleverd.”

“Waarom zou je wat goed functioneert gaan vervangen door iets nieuws waarvan je moet afwachten hoe het gaat draaien? Wegener heeft genoeg dingen om zich druk over te maken als je hun plannen ziet. Een nieuwe persdienst kost geld, gaat ten koste van de kwaliteit, het is een ongewis avontuur, en dat terwijl Wegener wil besparen.”

Geen signalen van Wegener

Wat Timmers ook niet zo goed begrijpt is de manier waarop de GPD het besluit van Wegener te horen kreeg. “Het is bij ons natuurlijk al langer bekend dat Wegener het voornemen heeft om een eigen dienst te beginnen. Afgelopen weken heb ik diverse formele en informele contacten gehad met mensen van Wegener, maar nooit heeft mij bereikt dat Wegener besloten had om per 1 oktober een eigen persdienst te beginnen.”

De GPD hoorde het nieuws dan ook niet rechtstreeks van Wegener, maar van een aanwezige bij de informatiebijeenkomst die Wegener had belegd om het eigen personeel over de nieuwe strategie te informeren. “Op de beruchte woensdag ontving ik een sms van een collega die bij de bijeenkomst in Den Bosch aanwezig was. Rond 11 uur sms’te hij: ‘Wegener begint een eigen persdient.’ Het tweede bericht dat ik hierover las was een  tweet van Rob de Spa zelf in de middagpauze van de bijeenkomst. Dat was voor ons het eerste bericht vanuit Wegener.”

Die manier van communiceren viel de GPD-redactie rauw op het dak.  “Dat heeft gezorgd voor een gevoel van boosheid op de redactie. Het was voor ons een grote verrassing dat het zo plompverloren werd medegedeeld. Ik vond het uiterst pijnlijk, want ik had onlangs nog tegen mijn redactie gezegd dat Wegener niet op korte termijn met een eigen persdienst zou komen. Ooit zou het misschien wel gaan gebeuren, maar dit was een onverwachte schokgolf.”

HDC-kranten

Wegener is niet het enige krantenconcern dat een nieuwe weg wil inslaan met de regionale dagbladen. Ook TMG is bezig met het uitdenken van een nieuwe strategie voor de HDC-kranten, de regionale dagbladen van TMG. Zou het zo kunnen zijn dat de HDC-kranten ook uit de GPD stappen omdat ze kopij van De Telegraaf gaan gebruiken?

“Daar heb ik geen signalen over ontvangen”, antwoordt Timmers. “Het lijkt me ook onwaarschijnlijk. Want wat zullen lezers van het Noordhollands Dagblad ervan vinden als ze in hun krant kopij uit De Telegraaf lezen? Ik kan me ook niet voorstellen dat De Telegraaf kopij in andere kanten gaat zetten. HDC-kranten pleiten voor het in stand houden van hun eigenheid en onze kopij is daar belangrijk voor.”

Strijdvaardig

Kunnen regionale kranten hun nationale en internationale content eigenlijk niet net zo goed  inkopen bij het ANP? “Ik snap niet wat de ratio zou zijn om het bij het ANP in te kopen”, reageert Timmers. “Dan ga je dus geld vragen voor content die ze overal al gelezen hebben. Alle ANP-content staat binnen no time op NU.nl en op alle andere nieuwssites. Voor de regionale kranten is analyse, reportage en duiding belangrijk, dat doet het ANP niet, die doen het snelle nieuws. Daarom is de GPD zo belangrijk voor de regionale dagbladen.”

Timmers blijft strijdvaardig zolang de strijd nog  niet gestreden is. “Tot nader order knokken wij door met zijn allen voor wat we waard zijn.” En hij herhaalt nog maar eens waar zijn persdienst voor staat: “Tot in mijn botten ben ik overtuigd van de kwaliteit, efficiency en flexibiliteit van de GPD.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Persinnovatie.nl.

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — discussieer mee!