Journalistiek is schatplichtig aan het publiek en verantwoording schuldig aan dat publiek. Niet op de laatste plaats als het gaat om politieke berichtgeving in verkiezingstijd.

Nederland staat weer een verkiezingscampagne te wachten. Kandidaten zullen de publicitaire limelights zoeken, en omgekeerd zullen journalisten competitie voeren om de juiste kandidaten op het goede moment in eigen programma’s, tijdschriften, kranten en websites te krijgen.

Daarbij worden (soms) afspraken gemaakt. Want waar de wet van vraag en aanbod geldt, kunnen politici zo nu en dan eisen stellen. Over de timing van een gesprek. Over al dan niet te bespreken onderwerpen. Over de vraag of andere gasten mogen aanschuiven. Over met wie wel en met wie niet in debat wordt gegaan. Over autorisatie.

Journalisten zullen zich weer regelmatig op het slappe koord van de onderhandelingsjournalistiek moeten begeven. Dat is op zich niet erg. Maar mag het publiek ook weten wat er is afgesproken?

Oproep

Ondergetekenden pleiten ervoor dat journalisten bij komende onderhandelingen over politieke gesprekken als eerste eis zelf stellen dat – wat er ook afgesproken wordt – eventuele afspraken openbaar moeten zijn. Omdat het publiek in verkiezingstijd een belang heeft. Omdat de eerste loyaliteit van journalisten bij dat publiek zou moeten liggen.

Wij roepen journalisten op om onderhandelingsjournalistiek niet te laten verworden tot achterkamertjesjournalistiek. Om afspraken openbaar te maken. En politici of hun vertegenwoordigers erop te wijzen dat afspraken openbaar gemaakt (kunnen) worden. Om hun werk – kortom – op transparante wijze te verrichten.

Lees ook

Op DeJaap.nl toont politiek journalist Bas Paternotte zich tegenstander van meer transparantie: “Ik ben dus tegen die opgelegde transparantie omdat dat de dood in de pot betekent voor de parlementaire/politieke verslaggeving. Wanneer de journalist in kwestie elke keer verantwoording moet afleggen over hoe zijn verhaal tot stand is gekomen is, komen er geen verhalen meer. Je houdt je bronnen buiten de publiciteit. Datzelfde geldt voor de totstandkoming van een interview. Interviews dienen geautoriseerd te worden anders krijg je ze niet.” Lees zijn hele artikel op DeJaap.nl.

Al 4 reacties — discussieer mee!