Frank Nuijens, hoofdredacteur van universiteitsblad TU Delta, maakt zich enige tijd geleden op De Nieuwe Reporter zorgen over de onafhankelijkheid van journalisten. Hoe onafhankelijk is hij zelf? “Het is een strijd aan twee fronten. Het ‘corporate imago’ van universiteiten wordt belangrijker en al te negatieve berichtgeving schaadt de waarde van het harde werk van de studenten.”

Frank, makers van universiteitskranten zijn toch bedrijfsjournalisten?
“Natuurlijk, dat zijn we ook. We maken in opdracht van de universiteit een blad over en voor de universiteit. Maar ik heb collega-hoofdredacteuren in de universitaire pers die zwaar beledigd zijn bij zo’n vraag.”

En wat zeg je tegen die hoofdredacteuren die je nu beledigd hebt?
“Dan wapper ik met onderzoeksresultaten. Studenten van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media in Leiden kijken op dit moment naar de onafhankelijkheid van universiteitskranten. In de eerste resultaten valt iets interessants op: de hoofdredacteuren hebben verheven journalistieke idealen – onafhankelijkheid, waakhond van de democratie. Maar de schrijvers op de werkvloer geven aan dat ze wel degelijk soms zelfcensuur toepassen. Ik denk dat dit de realiteit goed weergeeft: wij zijn in de dagelijkse praktijk niet honderd procent onafhankelijk.”

Waarom al die nadruk op onafhankelijkheid?
“Omdat ik onafhankelijkheid, ooit een groot goed, overal onder druk zie staan. En er lijken niet zo veel mensen van wakker te liggen. Terwijl het zo’n belangrijk onderwerp is.”

We hadden gedacht dat je meteen zou schermen met het redactiestatuut. Dat hebben jullie toch?
“Er staat één cruciaal zinnetje in ons redactiestatuut: ‘in het belang van de universiteit’. Daar kun je lang over discussiëren. En terwijl je daarmee bezig bent, heeft het College van Bestuur gewoon de mogelijkheid om de geldkraan dicht te draaien.”

Het rommelt al een tijd in de universitaire pers. Waar ging het mis?
“Het ‘corporate imago’ van universiteiten wordt steeds belangrijker. We staan als organisatie onder grote druk: er zijn prestatieafspraken en we krijgen minder geld van de overheid. Om dat op andere manieren binnen te halen, gaan we ons steeds meer gedragen als bedrijven. Veertig jaar geleden werden universiteitsbladen opgericht om de luis in de pels van het bestuur te zijn. Maar dat wordt steeds minder getolereerd door de besturen. En ook medewerkers en studenten geven aan het niet prettig te vinden dat ze door hun omgeving worden aangesproken op negatieve berichtgeving.”

Negatieve berichtgeving? Je bent toch voor je lezers op zoek naar feiten, de waarheid?
“Natuurlijk, waarheidsvinding behoort tot ons journalistieke werk. En veel lezers waarderen dat we zaken tot op de bodem uitzoeken en daar objectief over berichten. Alleen vinden niet alle lezers het leuk als die berichten vervolgens in de landelijke media worden overgenomen.”

Waarom gaan je lezers niet juist op de barricaden; onafhankelijkheid is toch in hún belang?
“Lezers willen genuanceerde berichtgeving over zaken waar ze wat aan hebben. Ik vermoed dat er niet veel studenten en docenten zijn die de barricaden op gaan voor onafhankelijkheid an sich. De moderne student heeft het veel te druk met snel afstuderen. Naast ontspanning en vermaak wil hij weten wat zijn diploma waard is. Al te negatieve berichtgeving schaadt de waarde van zijn harde werk. Dus het is een strijd aan twee fronten.”

Kun je een voorbeeld geven van iets waar je voor gevochten hebt?
“Een goed en actueel voorbeeld is onze belangenverstrengelingsaffaire. Wij hadden dat nieuws graag als eerste willen brengen. Volgens het College van Bestuur schaadde dat de belangen van de universiteit. Maar ik denk dat de berichtgeving in het NRC veel schadelijker was voor de belangen van de universiteit. Wij hadden al eerder kunnen laten zien dat het probleem bekend is en er wat aan gedaan wordt. Maar dat mochten we niet.”

Zou je onafhankelijker willen zijn dan je bent?
“Ik heb zeven jaar bij de publieke omroep gewerkt en me nooit afgevraagd hoe iets dat ik schreef zou ‘vallen’. Nu ben ik daar dagelijks mee bezig. Ja, ik vind dat het College van Bestuur ons gewoon volledig onafhankelijk ons werk moeten laten doen. Want wij doen ons werk uiteindelijk ook in het belang van de universiteit. Maar wat ís onafhankelijkheid? Ik ben een realist: ik denk dat zuivere onafhankelijkheid niet bestaat. Dus ben ik bereid elke dag over onafhankelijkheid te onderhandelen. Ik zie het dus niet zo heel zwart-wit.”

Komt het nog goed?
“Met de wetenschap en de wetenschapsjournalistiek wel, maar voor de universitaire pers weet ik niet hoe de toekomst eruit zal zien. Voor ons bij Delta voorzie ik vooralsnog wel een positieve toekomst, omdat we een sterke redactieraad hebben en een universitair bestuur dat het belang van ons voor de organisatie wel degelijk inziet. En zolang we maar met elkaar in gesprek blijven, en allebei het belang van onze lezers voor ogen houden, denk ik dat we een gespannen, maar duurzaam huwelijk kunnen hebben. En universiteitsbladen zullen zelf ook moeten durven vernieuwen, en zich altijd afvragen of ze nog steeds het belang van hun lezers dienen.”

Dit interview is eerder gepubliceerd op bedrijfsjournalistiek.nl.

Al één reactie — discussieer mee!