Tijdens de informatiebijeenkomst Regionale Samenwerking krijgt u onder andere de eerste uitkomsten van het onderzoek naar regiojournalistiek te horen en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen over de nieuwe regeling Regionale Samenwerking.

Programma

14:00-17:00 uur

  • De regiojournalistiek in kaart; een preview van het in september te verschijnen onderzoeksrapport “Nieuwsvoorziening in de Regio”. Met een zo breed mogelijke inventarisatie van het nieuwsaanbod in alle Nederlandse gemeenten op gebied van print, omroep en online. (Quint Kik, senior onderzoeker Stimuleringsfonds voor de Pers)
  • De maatschappelijke en journalistieke noodzaak van regionale mediaplatforms ( Jan Bierhof, Programma manager Regionale samenwerking)
  • Continuïteit en controle; wat kan wel, wat kan niet in het kader van de mediawet (Madeleine de Cock-Buning, medewerker Commissariaat voor de Media en Nancy van den Brink, juriste Commissariaat voor de Media)
  • Thee
  • Vernieuwing van het regionale medialandschap: de regeling voor experimentele pilots met regionale mediacentra en andere vormen van samenwerking (René van Zanten, directeur Stimuleringsfonds)
  • Vragen, antwoorden, debat over mogelijke pilotscenario’s. (Deelnemers aan de bijeenkomst, indieners van project-ideeën, sprekers)
  • Borrel

Aanmelden is gratis en kan via de aanmeld-knop op de website van Persinnovatie of door een mail te sturen naar info [at] svdp.nl.

Nog geen reactie — begin de discussie!