Vroeger lazen de meeste mensen één krant. In die krant stond van alles, zodat mensen breed geïnformeerd raakten. Het nieuws dat iemand nuttigde was dus afhankelijk van de selectie van de krant. Nu krijgen mensen hun nieuws uit verschillende bronnen en lijkt hun nieuwsconsumptie – zeker bij jongeren – meer op snacken dan op een uitgebreid diner.

Daarbij bestaat het risico dat ze alleen het nieuws zoeken en consumeren waarin ze geïnteresseerd zijn. Vooral internet lijkt dit in de hand te werken. Het vermijden van ‘serieus’ nieuws zou dankzij internet een stuk makkelijker zijn gworden. Mensen die bijvoorbeeld graag entertainmentnieuws lezen, gaan naar sites en blogs waar ze dat soort nieuws kunnen vinden. Zij zouden tegenwoordig dus minder geïnformeerd zijn over algemene zaken dan vroeger, toen ze dankzij hun krant een totaalpakket aan nieuws voor hun neus kregen.

Het fenomeen van ‘nieuwsvermijders’ staat centraal in een recent gepubliceerde studie [abstract] van Damian Trilling en Klaus Schönbach.

Nieuwsconsumptie in een doorsneeweek

De data zijn afkomstig van een representatieve survey uit 2009 onder 2081 Nederlanders van 13 jaar en ouder. De respondenten moesten voor 49 bronnen aangeven op hoeveel dagen in een gemiddelde week zij deze bronnen gebruikten.

In een doorsneeweek ziet de gemiddelde burger 7,0 televisienieuwsuitzendingen, leest hij 2,6 kranten en bezoekt hij 2,7 maal een nieuwswebsite (gevraagd werd naar de websites van kranten, televisiejournaals en actualiteitenrubrieken). Teletekst wordt 1,3 dagen gebruikt en 1,8 dagen wordt er naar de radio geluisterd.

Opvallend is dat vrijwel iedereen die online nieuws gebruikt, ook offline nieuws consumeert. Slechts 31 uit 779 doen dat niet. Omgekeerd is de kloof veel groter: van de 1816 respondenten die offline nieuws gebruiken, gebruiken er 1068 geen online nieuws.

Nieuwsvermijders

Het volledig vermijden van nieuws komt nauwelijks voor. De mensen die dat doen zijn jonger, minder opgeleid, hebben een voorkeur voor entertainment, zijn weinig geïnteresseerd in politiek en hebben een laag gevoel van maatschappelijke plicht zichzelf te informeren. Niet geheel onverwacht is deze laatste variabele de beste voorspeller van nieuws opzoeken: mensen die vinden dat ze de plicht hebben zich te informeren, doen dit ook het meest.

In tegenstelling tot wat de onderzoekers verwachten is het online niet makkelijker om nieuws te vermijden. Mensen die vooral geïnteresseerd zijn in entertainment en weinig belangstelling hebben voor politiek en andere serieuze nieuwsonderwerpen, komen daar op internet toch mee in aarnraking.

Kritiek

In dit onderzoek is alleen gekeken naar de massamedia als manier om op de hoogte te blijven. Persoonlijk contact met mensen is dus niet meegenomen, maar dat is wel een belangrijke bron. In de laatste jaren is gemedieerd persoonlijk contact daarnaast enorm toegenomen: via sociale media delen mensen informatie met elkaar. Deze sociale media zijn de grote afwezige in het onderzoek.

Twitter functioneert bijvoorbeeld als een poortwachter. De mensen die je volgt gedragen zich in die zin als journalisten: ze selecteren feitjes, weetjes, achtergronden, nieuws, opinie, etc. Zelfs wanneer je alleen celebrities volgt, is het bijkans onmogelijk om op Twitter niet het nieuws te volgen.

[Foto: bhollar]

Linda Duits

Linda Duits is een ‘weggelopen wetenschapper’, gespecialiseerd in populaire cultuur, in het bijzonder op het gebied van gender en …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — discussieer mee!