Toen ik vorige week toevalligerwijs stuitte op investeerinargos.nl, was me volslagen onduidelijk wat de bedoeling van die website was. Een grap? Een actiegroep die bang is voor het verdwijnen van Argos? Opstandige Argos-redacteuren die zelfstandig verder willen? Een ledenwerfactie van de omroep HUMAN? Maar HUMAN is toch helemaal geen ledenomroep? Waarom zouden die dan leden werven?

Marc Josten, hoofdredacteur van HUMAN, verschaft me opheldering: “Het is inderdaad een ledenwerfactie van Human. Officieel gaat die op 21 juni van start. Dan komen ook andere websites online, zoals investeerinfilosofie.nl.”

HUMAN verdwijnt

De actie is bedoeld om de programma’s van HUMAN in de lucht te houden. Die dreigen te verdwijnen doordat de zogeheten 2.42-omroepen hun plek in het omroepbestel kwijt raken. 2.42-omroepen (2.42 slaat op het nummer van het wetsartikel in de Omroepwet) zijn omroepen die hun zendmachtiging krijgen op grond van hun kerkelijke of levensbeschouwelijke grondslag, en niet op grond van hun ledental.  Behalve HUMAN zijn dit onder meer de Boedhistische Omroep Stichting (BOS), de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) en de Joodse Omroep (JO). Door de bezuinigingen op de Publieke Omroep verdwijnen ze allemaal vanaf 2016 uit het omroepbestel.

Een aantal van deze kleine omroepen zal vermoedelijk onderdak vinden bij een grote omroeporganisatie. Zo zullen IKON en Zendtijd voor Kerken (ZvK) terecht komen bij de EO. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK) wordt onderdeel van de fusie-omroep NCRV/KRO.

Mensen verbinden aan programma’s

Marc Josten, hoofdredacteur van HUMAN

Maar HUMAN kiest voor een andere weg. “Het huidige bestel met omroepen die als bolwerken zijn georganiseerd, loopt op zijn laatste benen naar mijn overtuiging”, vertelt Josten. “Ik geloof in netwerken. HUMAN is een netwerk van programmamakers en ideeën. Daarom houden we niet alleen een actie om leden te werven voor het netwerk HUMAN, maar proberen we mensen vooral te verbinden aan onze programma’s. Donateurs moeten onze programma’s en ons netwerk stevigheid geven. Mensen die onderzoeksjournalistiek belangrijk vinden, kunnen dus donateur worden van Argos. Daarmee kunnen we op de lange termijn onderzoeksjournalistiek in de meest fundamentele vorm bedrijven.’

Maar wat heeft HUMAN daar dan aan?

“We kunnen het bestel met de omroepbolwerken wel ouderwets vinden, maar de publieke netten zijn nog steeds van groot belang. Daar kijken nog steeds heel veel mensen naar, en uit onderzoek blijkt, steeds langer en meer. Ze hebben een informatieve, culturele en educatieve taak. In die publieke ruimte willen wij duurzaam aanwezig zijn. Daarom zullen we ons wel moeten aanpassen aan de huidige regels. En daarom moeten de investeerders in onze programma’s ook lid worden van HUMAN. Met 50 duizend leden is HUMAN aspirant-omroep en verwerven we een zichtbare plek in de publieke ruimte . We krijgen dan zendtijd plus ook nog financiering van de overheid.”

Waarom dan donateurs voor programma’s werven in plaats van leden voor HUMAN?

“Omdat we denken dat mensen tegenwoordig meer affiniteit hebben met specifieke programma’s dan met omroepen. Mensen die onderzoeksjournalistiek willen steunen, kunnen dat doen door donateur van Argos te worden. Anderen hebben belangstelling voor filosofie en worden daarom viainvesteerinfilosofie.nl donateur van het Filosofisch Kwintet, Dus ik ben en de verdere filosofieprogrammering van HUMAN.”

Gaat dat geld dan ook echt naar die programma’s? Of komt het op de grote hoop bij HUMAN?

“De donaties gaan echt naar de programma’s. Wie 12,50 euro doneert aan investeerinfilosofie.nl, is er van verzekerd dat de volle 12,50 euro naar onze filosofieprogrammering gaat. De 12,50 die iemand in investeerinargos.nl steekt, komt daadwerkelijk voor 100% ten goede aan onderzoeksjournalistiek.”

Zou dat ook geen goed idee zijn voor andere omroepen? Want vaak weten mensen helemaal niet welke omroep welk programma uitzendt.

“Daarom denk ik ook dat dit de toekomst is. Die bolwerkachtige omroeporganisaties zullen in de toekomst verdwijnen. Je ziet nu al de ontwikkeling dat zendercoördinatoren hoofdredacteuren worden. Straks zullen zij het zijn die gewoon de beste programma’s inkopen en uitzenden. En met ‘beste’ bedoel ik dan programma’s met een publieke functie. Informatieve, culturele en educatieve programma’s die niet ook via de commerciële omroepen hun weg naar het publiek vinden. En of die nu door een van de huidige omroepen, door een productiehuis of door een programma met aandeelhouders worden gemaakt, dat maakt helemaal niks uit. ”

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — discussieer mee!