De regionale omroepen maken zich op voor de toekomst, nadat staatssecretaris Sander Dekker zijn omroepplannen deze week bekend maakte. RTV Noord zoekt het in samenwerking. Met andere regionale omroepen. Maar ook met de regionale krant.

Dus. De staatssecretaris, Sander Dekker, heeft gesproken. Afgelopen maandag heeft hij zijn visie en ideeën omtrent de (herinrichting van de) publieke omroep bekend gemaakt.

Hij wil en zal de geschiedenisboeken in gaan als de bewindsman die dat bestel drastisch heeft hervormd: al decennialang een doorn in het oog van politiek Den Haag. Nu de stofwolken in de media zijn opgetrokken, de voors en tegens van de plannen door het journaille zijn afgewogen lijkt het tijd voor een bestuurlijke beschouwing.

Geheel ongelijk heeft Dekker niet. Drie landelijke zenders met 21 zendgemachtigden, 13 regionale omroepen en ruim 400 lokale omroepen. Dat kan anders. Laat ik me beperken tot de regionale omroepen in het algemeen en die van RTV Noord in het bijzonder.

Plannen conform verwachting

Was het groot nieuws wat de staatssecretaris de opgetrommelde goegemeente van omroepbestuurders, directeuren en programmamakers voorhield? Niet echt. De meeste ingrediënten van zijn plannen waren conform verwachting: minder geld, efficiëntere bedrijfsvoering, slagvaardiger besluitvorming en meer samenwerking tussen regionale omroepen onderling en met de landelijke publieke omroep. Het goede nieuws was dat de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de regionale omroepen gewaarborgd blijft. Een randvoorwaarde, volgens de staatssecretaris, om goede regionale journalistiek te kunnen bedrijven en de rol van waakhond in de regionale samenleving te kunnen uitoefenen.

Om dat te realiseren moeten de bezuinigingen zoveel mogelijk elders binnen de organisatie worden gevonden. De afgelopen jaren is de bedrijfsvoering al fors afgeslankt vanwege provinciale bezuinigingen en minder reclame-inkomsten. Het ligt voor de hand om samenwerking te zoeken met collega-regionale omroepen in casu RTV Drenthe en Omrop Fryslân. Er valt te denken aan standaardisering van de techniek, samenvoeging van backoffice-activiteiten, gezamenlijke huisvesting en bedrijfsvoering. Op dit moment zijn de opties in onderzoek en onderwerp van bespreking.

Maar er is meer.

Samenwerking

De regionale journalistiek staat onder druk. Dat het bij de regionale krant financieel erg moeizaam gaat is een publiek geheim. Dalende oplages en teruglopende advertentie-inkomsten zijn hier debet aan. Ook de krant heeft baat bij een samenwerking.

Door de vele directiewisselingen de afgelopen vier jaar bij NDC Mediagroep was de koers en visie van die zijde onbekend en onduidelijk. De begin september aangetreden nieuwe directeur is in ieder geval regionaler ingesteld en wil zich graag oriënteren op mogelijke samenwerkingen ter behoud (beter nog: versterking) van de regionale journalistiek. En wat zou er mooier zijn als de journalisten die voor Dagblad van het Noorden in de provincie Groningen werkzaam zijn op bepaalde terreinen samenwerken met die van RTV Noord. Dat moet voor de regionale journalistiek een win-win situatie opleveren. En daarmee voor de kijker, luisteraar, lezer en online-bezoeker.

Samenwerkingsverband

Laten we niet de tijd verdoen met wezenloze (juridische) discussies over de hobbels die een publiek-private samenwerking tussen omroep en uitgeverij met zich meebrengt. Daarin heeft de overheid reeds voorzien met een soepelere regeling. Het gaat hier dus niet om kunnen, maar om willen.

Voor eind april 2015 verwacht de staatssecretaris een concreet en uitgewerkt plan over hoe de regionale omroepen de toekomst van de regionale journalistiek vanaf januari 2017 vorm gaan geven. En wat zou het mooi zijn als dat gaat met een noordelijk samenwerkingsverband van regionale media, waarin de regionale merken herkenbaar zijn en elkaar versterken. Opdat de consument goed blijft geïnformeerd over wat in de regio gebeurt.

Dus niet of-of, maar en-en!

Nog geen reactie — begin de discussie!