Door de decentralisaties in de zorg gaan er dit jaar miljarden extra van het Rijk naar gemeenten. Tegelijk dreigt er volgens onderzoeksinstituut Coelo een tekort van bijna vijf miljard. En dan is er de roep om meer belastingvrijheid voor gemeenten, die inmiddels dertig procent van de overheidsuitgaven doen. Genoeg aanleiding dus voor journalisten om beter begrip te krijgen van de gemeentelijke geldstromen. Daarom organiseren de Masterclasses Financiële Journalistiek op dinsdag 10 maart de Workshop Gemeentefinanciën.

De workshop wordt gegeven door Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden, en Jan van der Lei, beleidsmedewerker financiën bij de VNG. Allers behandelt inkomsten en uitgaven van gemeenten en plaatst de roep om meer belastingvrijheid in perspectief. Van der Lei legt uit hoe je als journalist de gemeentelijke begroting moet lezen en gaat in op de schuldpositie. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. De deskundigen spreken op achtergrondbasis.

De workshop is bedoeld voor journalisten die geregeld over gemeentelijke onderwerpen (gaan) schrijven, maar meer kennis willen van de gemeentefinanciën. De workshop wordt dinsdagmiddag 10 maart gehouden van 13 tot 17 uur bij de VNG in Den Haag. De kosten bedragen 55 euro inclusief btw. Inschrijven kan via www.financielejournalistiek. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Voor meer informatie: André de Vos, coördinator Masterclasses Financiële Journalistiek, 030-2940001.

Nog geen reactie — begin de discussie!