Gemeenteraad Leeuwarden organiseert discussieavond

De aandacht voor de lokale politiek door de regionale en lokale media loopt terug. Dat baart zowel politici als journalisten zorgen. Op initiatief van de gemeenteraad van Leeuwarden en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wordt er een discussieavond over dit onderwerp georganiseerd.

Eerst worden de resultaten van een recent onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek richt zich op het aanbod van lokaal (politiek) nieuws en de betrokkenheid van de burger. Daarna wordt de situatie in Friesland toegelicht en geven enkele raadsleden hun mening. Vervolgens is de beurt aan de aanwezigen om onder leiding van gespreksleider Wouter Kurpershoek te discussiëren over de (toekomstige) situatie in Fryslân.

Voor deze discussiebijeenkomst worden Friese bestuurders, journalisten en overige belangstellenden uitgenodigd. De avond is openbaar.

Programma
19.00 uur Zaal open, inloop met koffie/thee
19.30 uur Opening door gespreksleider Wouter Kurpershoek
19.40 uur Presentatie door Quint Kik over rapport ‘Nieuwsvoorziening in de regio’
20.00 uur Inleiding door Bert de Jong over de infrastructuur van het nieuws
20.15 uur Statement door drie raadsleden van Leeuwarden
20.30 uur Pauze
21.00 uur Discussie onder leiding van Wouter Kurpershoek
22.00 uur Sluiting

Wouter Kurpershoek is onafhankelijk mediaspecialist. Hij was vele jaren één van de gezichten van de politieke journalistiek op de publieke omroep. Hij is fractievoorzitter van een lokale partij in de gemeente Neerijnen.

Quint Kik is onderzoeker bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Bert de Jong is journalist. Voormalig voorzitter van de NVJ en adjunct hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij hield recent een pleidooi voor een Friese media coöperatie.

Locatie: De Blokhuispoort, Leeuwarden
Aanvang: 19.00 uur

Meer informatie op Persinnovatie.nl.

Nog geen reactie — begin de discussie!