DENK heeft een valstrik voor een journalist gespannen. Dat berichtte NRC vandaag in een column van Tom-Jan Meeus. Als lezer vraag je je af: wat is de waarde van dat verhaal?

Zegt de ene journalist tegen de andere journalist: “Ik ben op een valse manier door DENK in de val gelokt.”

Antwoordt de andere journalist: “Wat erg! Ik zet het wel in de krant.”

Ik weet niet of het zo gegaan is, maar die indruk kan je wel krijgen als je de column van Tom-Jan Meeus leest die NRC vandaag publiceerde (in nrc.next en NRC Handelsblad en op nrc.nl).

Screenshot van de column uit nrc.next in Blendle.
Screenshot van de column uit nrc.next in Blendle.

Meeus beschrijft hoe hij ‘in de wandelgangen’, zijn collega  Jeroen Stans tegen het lijf liep en dat  de politiekverslaggever van BNR Nieuwsradio hem toevertrouwde dat DENK hem een kunstje had geflikt. Het komt er op neer dat Stans voor een draaiende camera van een documentairemaker was geëindigd terwijl Kuzu en Öztürk van de DENK-fractie – ‘hard en aggressief’ – beschuldigingen en verwijten op hem afvuurden.

Meeus schrijft over het vervolg:

Stans werd boos, beende weg, en zag Öztürk nog net in de camera zeggen: “Dit is dus hoe de media met ons omgaan.”

Tot slot concludeert Meeus:

Een ordinaire valstrik, vaardig gespannen.

Één bron is geen bron

Als lezer vroeg ik me onmiddellijk af: zou het echt zo gegaan zijn? Hoe heeft Meeus dit verhaal gecheckt? Want: één bron is geen bron, zo luidt een gouden journalistieke stelregel.

In de column staat dat Kuzu en Öztürk niets over het voorval wilden vertellen. Dat wekt in elk geval de indruk dat Meeus een poging tot wederhoor heeft ondernomen. Die blijkbaar niet gelukt is.

Maar is het verhaal dat Meeus als feit presenteert (zie zijn conclusie: “Een ordinaire valstrik, vaardig gespannen.”) , verder nog gecheckt? Bij de betrokken documentairemaker bijvoorbeeld? Heeft Meeus zijn beeldmateriaal bekeken? Waren er nog andere getuigen aanwezig die hij gesproken heeft?

Misschien heeft Meeus dit allemaal zorgvuldig gecontroleerd. Maar uit zijn stuk valt dat niet op te maken. Als lezer blijf je zitten met het idee dat hij simpelweg heeft opgeschreven wat een andere journalist hem heeft verteld.

Column

Maar wacht eens even, het is toch een column? In nrc.next en NRC Handelsblad stond dat er duidelijk boven. Op nrc.nl is het minder duidelijk.

Maar wat betekent het eigenlijk, dat dit een column is? Betekent het dat het hele verhaal fictief is? Verzonnen dus? Of dat het satirisch is? Of betekent het dat het een tekst is die niet goed gecheckt is? Dat je het met een korreltje zou moet nemen? Welke waarde moet je als lezer nu aan dit verhaal hechten als er ‘column’ boven staat?

Waarom heeft NRC hier eigenlijk niet gewoon een degelijk stuk van gemaakt dat de journalistieke toets van waarheidsvinding kan doorstaan?

Je kunt je afvragen of  NRC DENK zo niet juist in de kaart speelt. De column wekt de indruk dat journalisten onder een hoedje spelen. En dat journalisten verhalen brengen zonder zorgvuldig te checken. Precies hetgeen waar DENK ‘de media’ eerder van betichtte. En precies wat de journalistiek niet kan gebruiken nu het vertrouwen in de pers tanende is.

 

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin de discussie!