Maurits Kreijveld en Chris Aalberts schreven een hoofdstuk over lokale journalistiek in het boek ‘Open Gemeenten’, dat gaat over het nut van online en sociale media voor gemeenten. Ze pleiten voor lokale platformen voor cocreatie tussen journalisten, burgers en gemeenten.

In het boek ‘Open Gemeenten’ van David Kok en Ewoud de Voogd doen verschillende auteurs suggesties over de waarde van online media en sociale media voor gemeenten. Het gaat het om gemeenten die deze media ontdekken, ermee experimenteren en vervolgens gaan converseren en netwerken.

Lokale journalistiek

In de bijdrage van mij en Chris Aalberts gaan we in op de teloorgang van de lokale journalistiek: veel gemeenteraden worden niet of nauwelijks meer gecontroleerd door de lokale journalistiek. We kijken naar de mogelijkheid om lokale platformen op te zetten die deze functie kunnen vervullen door middel van cocreatie tussen journalisten, burgers en gemeenten.

Een lokaal platform kan de dialoog en samenwerking tussen burgers en overheden versterken door:

  • politici een podium te geven om hun standpunten aan een breder publiek uit te dragen;
  • een centrale plaats te vormen voor burgerjournalistiek op lokaal niveau;
  • burgers met elkaar en met politici in discussie te laten gaan over thema’s die in de wijk of de gemeente spelen, zowel op politiek als niet-politiek terrein.

Crowdsourcen

Het kan tevens een plek zijn waar burgers met journalisten en politici samenwerken aan onderzoeksjournalistiek: politici kunnen gericht vragen uitzetten – crowdsourcen dus – wat hen kan helpen bij het controleren van het bestuur.

Lokale overheden kunnen het gebruiken om burgerparticipatie verder in te vullen. Journalisten zouden als onafhankelijke partij de curatoren kunnen zijn van deze platformen en daarmee hun oorspronkelijke rol mee kunnen invullen.

Het volledige hoofdstuk van Maurits Kreijveld en Chris Aalberts vind je op wisdomofthecrowd.nl als pdf-bestand.

Nog geen reactie — begin de discussie!