Speciaal voor journalisten van alle nieuwsredacties organiseert het Expertisecentrum Journalistiek op dinsdag 3 oktober 2017 voor de achtste keer het kennissymposium De Staat van Nederland: Terug naar de feiten.

Dé gelegenheid om aan het begin van het journalistieke seizoen verse ideeën op te doen en de journalistieke agenda aan te scherpen. Topwetenschappers zullen miljoenennota en (eventueel) regeerakkoord toetsen aan de feiten, blinde vlekken aangeven, en ideeën leveren voor de journalistieke agenda van het najaar. Ook zullen er verhaalideeën voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden aangereikt.

De voorlopige sprekerslijst:

 • Prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), over de sociale staat van Nederland.
 • Drs. Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), over de economische staat van Nederland.
 • Prof. dr. ir. Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, over de staat van de circulaire economie en de problemen die nu spelen.
 • Prof. dr. Abram de Swaan, socioloog en auteur van klassiekers als Een boterham met tevredenheid en De mens in de mens een zorg, over de stand van de wereldwijde vrouwenemancipatie.
 • Prof.dr. Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, over migratie vanuit het perspectief van de migrant.
 • Mr. dr. Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof en universitair docent aan de Universiteit Leiden, over de bedreigingen van de rechtsstaat en de rol van de EU.
 • Prof.mr. J.H. Crijns, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden, over de rol van het openbaar ministerie in de rechtsstaat.
 • Mr. drs. Marjan Minnesma, mede-oprichter en directeur van Urgenda, over de wil van industrieën om te vergroenen en de regels die dit belemmeren.
 • Dr. Femke van Esch, universitair hoofddocent Europese Integratie aan de Universiteit Utrecht, over  Europees leiderschap in  toenemende geopolitieke spanningen.
 • Prof.dr. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden, over de rol van het toekomstig belastingstelsel bij de herverdeling van inkomens.
 • Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg Law School, over de gevolgen van digitalisering, automatisering en robotisering voor de Nederlandse arbeidsmarkt in een internationaal perspectief.
 • Prof. dr. Naomi Ellemers, hoogleraar Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, over de vermeende voordelen van diversiteit en het gebrek aan best practices.

Alle relevante thema’s komen aan bod: De energietransitie, diversiteit en integratie, de staat van de rechtstaat en van de democratie, de aanstaande belastinghervorming, Europa, de formatie, vast werk in een flexibele arbeidsmarkt, circulaire economie, vrouwenemancipatie.

Hoe staan we er op deze terreinen voor, in vergelijking met enkele jaren geleden en in internationaal perspectief? Wat is er terechtgekomen van de voornemens van de overheid? En hoe reëel zijn de nieuwe beloften in het kader van formatie en Prinsjesdag?

Kortom: een dag waar verslaggevers, chefs, freelancers, columnisten en (eind)redacteuren snel en efficiënt op veel terreinen hun nieuwsblik kunnen aanscherpen en ideeën voor nieuwe verhalen kunnen opdoen.

Datum en tijd: Maandag 3 oktober van 09.00 – 17.00 uur

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

Aanmelding en meer informatie op de website van het Expertisecentrum Journalistiek.

Alexander Pleijter

Hoofdredacteur

Alexander Pleijter is hoofdredacteur van De Nieuwe Reporter. Hij werkt als universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin de discussie!