De Masterclass Gemeentefinanciën van dinsdag 16 januari gaat over het financieel reilen en zeilen van gemeentes. Hoe kan je als journalist je weg vinden in gemeentecijfers? En welke invloed heeft het regeerakkoord op de gemeentelijke financiën?

Gemeenten maken financieel turbulente tijden door. De meeste gemeenten zijn inmiddels hersteld van de crisis, maar de financiële effecten van de decentralisatie van het sociaal domein (jeugdwet, WMO, participatiewet) blijven onzeker. De goedkeuring van jaarrekeningen verliep afgelopen jaren moeizaam.

Op de Masterclass Gemeentefinanciën op dinsdag 16 januari in Den Haag gaan we uitgebreid in op hoe gezond gemeenten nu financieel zijn. We kijken naar de effecten van de decentralisatie en het gedwongen afboeken op grondposities – inmiddels lijkt er juist weer sprake van een tekort aan bouwgrond.

Aan de orde komen verder de doorwerking van het regeerakkoord op de gemeentelijke financiën en de (financiële) thema’s voor de komende vier jaar. Ook onderzoeken we hoe je als journalist je weg kunt vinden in de gemeentelijke cijfers.

Sprekers op de masterclass zijn onder meer hoogleraar economie van decentrale overheden Maarten Allers (Universiteit Groningen), financieel expert Jan van der Lei (VNG), Paul Hofstra (directeur Rekenkamer Rotterdam) en Detlev Cziesso (wethouder financiën Apeldoorn).

De masterclass is bedoeld voor regionaal en financieel journalisten die geregeld over gemeenten en gemeentelijke politiek schrijven. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. De bijeenkomst is op achtergrondbasis. Deelname kost €175, excl. btw.

Voor programma en inschrijven: www.financielejournalistiek.nl.

Nog geen reactie — begin de discussie!