De journalistiek lijkt niet (langer) veilig bij de publieke omroep. Tenminste als we alle verhalen mogen geloven.

Populaire en belangrijke programma’s als Andere Tijden, Brandpunt+, Zembla en Tegenlicht moeten bezuinigen. Het levert veel kritiek op. Immers ze vormen het hart van het bestaansrecht van de NPO.

Dit zijn programma’s die in de markt niet gemaakt worden (in tegenstelling tot amusementsprogramma’s) en die daarom niet anders kunnen worden gezien dan het fundament van een sterke publieke omroep .

Keuzes van het NPO-management

Maar door de aangekondigde bezuinigingen – en de onrust die daarover (terecht) is ontstaan onder de liefhebbers van het journalistieke genre – wordt nu openlijk getwijfeld aan de keuzes van het management van de NPO op dit punt.

Waarom wel bezuinigen op journalistieke programma’s? En niet op de voetbalwedstrijden van Oranje?

Daarvan werden er door de NOS zo’n twintig ingekocht. Kosten: ongeveer 900.000 euro per wedstrijd, zo lezen we in de krant. Stuk voor stuk bedragen waarmee de bezuinigen op Andere Tijden of Tegenlicht met een pennenstreek ongedaan kunnen worden gemaakt..

“Voetbalwedstrijden zijn verbindend”, zegt de NPO. Wat daarmee wordt bedoeld is dat voetbal groepen kijkers trekt die anders niet (meer) naar de publieke televisie zouden kijken.

En in al die complexe afwegingen is er nu dus dus sprake van forse bezuinigingen op de journalistieke kerntaak ten faveure van voetbal.

Een genrecoördinator journalistiek

Dit leidde tot grote zorgen bij de journalistenvakbond NVJ. Maar vanmorgen in het Algemeen Dagblad toonde Thomas Bruning van diezelfde NVJ zich verheugd over de uitkomst van een gesprek met televisiedirecteur Frans Klein van de NPO over de heikele kwestie.

Er komt een ‘genrecoördinator’ journalistiek, zo blijkt uit de berichtgeving.

Een functionaris die er alleen maar voor de journalistieke programma’s is en die ervoor moet zorgen dat deze programma’s een stem krijgen in het bureaucratische geweld van coördinatoren en managers waar de NPO helaas om bekend staat.

“Mooi” zou je denken, zo’n speciale genrecoördinator. Maar is dat ook echt zo?

Geen oplossing

In een publieke omroeporganisatie zou het journalistieke DNA eigenlijk in alle bestaande functies en bijbehorende functionarissen al zo verankerd moeten zitten dat een genrecoördinator journalistiek niks toevoegt.

Het feit dat dit kennelijk wel zo wordt gezien, is veelzeggend.

Weer een nieuwe functionaris aanstellen lijkt dan ook niet de oplossing. De journalistieke traditie is bij de omroepen prima vertegenwoordigd. Wanneer de NPO vervolgens netmanagers benoemt, die beschikken over voldoende journalistiek DNA, kunnen deze echt wel zonder een speciale genrecoördinator bepalen dat Andere Tijden wellicht belangrijker is dan voetbal.

Zo moeilijk is dat niet. De nieuwe genrecoördinator journalistiek lijkt dan ook vooral symptoombestrijding.

Deze denkrichting laat zien dat er sprake is van een breder probleem waarbij niet duidelijk is welke keuzes de samenleving van de publieke omroep verwacht in een tijd waarin het geld niet meer tegen de plinten klotst.

Dit stuk werd eerder gepubliceerd op het weblog van Ton F. van Dijk.

Al één reactie — discussieer mee!