Kunt u aantonen dat dit onderwerp breed verspreid wordt via (verschillende) media? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie van het Mediafonds van de provincie Groningen.

Voor het fonds is de komende twee jaar jaarlijks bijna 100.000 euro beschikbaar. Twee keer per jaar kan subsidie aangevraagd worden. De aanvraag voor de eerstvolgende subsidieronde moet vóór 1 oktober 2018 binnen zijn (de daaropvolgende ronde is 1 april 2019).

Nieuw hierbij is dat de maximale hoogte van de aan te vragen bijdrage aan het Mediafonds is verruimd. Aanvragers kunnen nu tot 50% van hun onderzoekskosten of -uren vergoed krijgen uit het Mediafonds Provincie Groningen. Dit bedrag is aan te vullen met een subsidie van de nieuwe landelijke regeling onderzoeksjournalistiek van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Zo wordt uw journalistieke verdiepingsslag op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving misschien wel volledig vergoed!

Meer informatie over de criteria, het aanvraagformulier en een handige rekenhulp voor de begroting is te vinden op de website van de provincie Groningen.

Nog geen reactie — begin de discussie!