Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media, hoogleraar Auteurs-, Communicatie-, en Mediarecht aan de Universiteit van Utrecht en hoogleraar Digital Politics, Economy and Society aan het European University Institute in Florence. In 2018 was ze voorzitter van de EU High Level Group on fake news and online desinformation. Haar advies staat aan de basis van het brede EU beleid op dit gebied en vormde de grondslag van de eind 2018 inwerking getreden zelfregulering.

Bezoek voor meer informatie de website van het evenement.