De redactie van De Nieuwe Reporter bestaat uit de volgende personen: