De nadruk ligt op discussies over en onderzoek naar de invloed van nieuwe media en technologie op de journalistiek. Maar ook bredere ontwikkelingen op het gebied van media, samenleving en publieke sfeer komen aan bod.

Geschiedenis

DNR is in 2005 opgericht door Theo van Stegeren (destijds manager van de masteropleiding Journalistiek en Media aan de Universiteit van Amsterdam), Frank van Vree (destijds hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam) en Martijn de Waal (destijds freelance journalist en onderzoeker).

In 2007 won DNR een Tegel, in de categorie ‘multimedia achtergrond’. De jury concludeerde: “De Nieuwe Reporter is in een jaar tijd verplichte kost geworden voor journalisten en alle anderen die belang stellen in nieuwe ontwikkelingen op mediagebied.”

Missie

DNR heeft als doel discussies over en onderzoek naar de invloed van nieuwe media en bredere sociaal-culturele ontwikkelingen op de journalistiek te stimuleren.

Stichting De Nieuwe Reporter

De Nieuwe Reporter is het platform van de Stichting De Nieuwe Reporter. Het bestuur van de stichting bestaat uit Frank van Vree (voorzitter), Willem Sijthoff (penningsmeester) en Alexander Pleijter (secretaris).