Huub Evers

Huub Evers was docent media-ethiek en lector aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Hij is lid van de Raad voor de Journalistiek en extern ombudsman van dagblad De Limburger.

Artikelen van Huub Evers