Mees De Klerk

Mees De Klerk is student journalistiek aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.

Artikelen van Mees De Klerk